Trà sung

Byadmin

Trà sung

Hỗ trợ cải thiện sinh lý ở nam giới

Thành phần: Bột dâm dương hoắc, bột ba kích, bột trái sung, bột đỗ trọng, bột giảo cổ lam, bột hoa hòe, bột cà gai leo, bột cam thảo.

Công dụng: Hỗ trợ cải thiện sinh lý ở nam giới

Đối tượng sử dụng: Nam giới yếu sinh lý

About the author

admin administrator

Call: 0868567268