Chợ hai lúa Mở ra chân trời mới cho mọi người

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Người đăng: Admin - Danh mục: Không loại - Ngày đăng: 05/05/2014

Để tham gia vào các hoạt động giao dịch trên chohailua.vn bạn cần có tài khoản đăng nhập. Sau đây là các bước để đăng ký một tài khoản mới trên chohailua.vn

  1. Đăng ký:
  2. Điền thông tin đăng ký:
  3. Chọn nút đăng ký để hoàn tất việc đăng ký

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để bình luận