Chợ hai lúa Mở ra chân trời mới cho mọi người

BENH VIEN LAPTOP TAI TRA VINH

Người đăng: Hoang Hai [Công ty] - Nơi đăng: Trà Vinh - Ngày đăng: 28/07/2014

TRUNG TAM SUA CHUA VA BAO TRI MAY TINH

 HOANG HAI 1

 

Dia chi: 644 Nguyen Thi Minh Khai, P8, Tp Tra Vinh

Dien thoai: 0746 295 115 - 0986 857 583

Chuyen:

- Sua chua laptop lay lien

  - Hop dong bao tri may tinh

                                            - Cung cap, thay the linh kien laptop, may tinh de ban Mua ban laptop cu

- Cai dat, ve sinh, quet vi rut may tinh

- Son vo laptop

- Nang cap may tinh

Rat mong duoc su ung ho cua quy khach hang.

Su hai long cua quy khach la niem vinh hanh cho Trung tam chung toi.