Chợ hai lúa Mở ra chân trời mới cho mọi người

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI FEC-CABLE năm 2017

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI FEC-CABLE năm 2017

Người đăng: THẠCH KIM DANH [Công ty] - Nơi đăng: Trà Vinh - Ngày đăng: 16/03/2017

Nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực đáp ứng cho mục tiêu phát triển sản xuất - kinh doanh, Cty cần tuyển dụng ứng viên có năng lực vào các vị trí sau:

Vui lòng xem ảnh minh họa để biết thông tin chi tiết về tuyển dụng.